Protestantse Kerk in Nederland - Capelle aan den IJssel
IJsselland Ziekenhuis

Geestelijke verzorger: mw. ds. Luci Schermers, lm.schermers@hetnet.nl

Vanaf december 2016 worden er geen kerkdiensten meer gehouden in het IJsselland Ziekenhuis.

Het kunstwerk in het nieuwe stiltecentrum:

Glaskunstwerk, gemaakt door Annemiek Punt

In de stilte
alleen
niets verstoort
innerlijk bewogen
geraakt

Voorbij het denken
niet te begrijpen
niet te grijpen
elk begrip te boven
het verstand voorbij

Verlangen
om te verblijven
om toe te leven
naar de Bron:
vervuld verlangen

Hans Richter

 

Portaalsite van de PKN-kerken van Capelle aan den IJssel: http://www.pkncapelle.nl
Portaalsite van de Capelse kerken: http://www.capelsekerken.nl

Laatst gewijzigd: 19-nov-16